Monday, 1 February 2010

திருக்கோயில் ஊழியர்கள்

திருக்கோயிலின் குருக்கள் - திரு செல்வகணேச குருக்கள்
திருகோயில் குருக்களின் உதவியாளர் - திரு சிங்காரவேலன்
திருக்கோயில் துப்புரவு ஊழியர் திருமதி - கோவிந்தம்மாள்

No comments:

Post a Comment